Werkwijze

Telefonisch kennismakingsgesprek
Tijdens dit gesprek onderzoeken we samen waar uw hulpvraag ligt en kijken we welke mogelijkheden passend zijn in onze samenwerking. Tevens licht ik mijn werkwijze toe.

Intakegesprek
Indien u heeft aangegeven het coachingstraject te willen starten maken we een afspraak voor een intakegesprek. Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt u een intakeformulier, dat ik graag tenminste twee dagen vóór het intakegesprek retour ontvang.

Tijdens het intakegesprek, bij voorkeur met beide ouders, gaan we kijken wat de wensen van u en uw kind zijn en maken we de hulpvraag helder.

Coachingstraject
Tijdens de coaching ga ik uit van het hier en nu en kijk ik tijdens de begeleiding naar wat belangrijk is voor uw kind. Waar loopt uw kind tegenaan en wat wil het bereiken.

Liefdevol kindercoaching richt zich in eerste instantie op het ontwikkelen van de kwaliteiten, talenten en de mogelijkheden van uw kind. Het ondersteunt en begeleidt uw kind in het zoeken naar het oplossen van het probleem.

De coachingssessies zijn in de praktijk van Liefdevol kindercoaching, Rembrandtplein 16 in Nijverdal, of buiten in de natuur. Dit is afhankelijk van wat uw kind prettig vindt.

Oudergesprek
Na ongeveer drie tot vijf sessies is er een tussentijds contactmoment met u als ouders. We bespreken de voortgang van de sessies en zorgen dat het aanbod passend blijft voor de hulpvraag.

Evaluatiegesprek
Na de laatste coachingssessie maken we een afspraak voor een evaluatiegesprek waarin we bespreken wat de resultaten van de coaching zijn en wat uw kind nodig heeft om de geleerde vaardigheden voort te zetten.

Privacy
Alle informatie die wordt uitgewisseld tussen de kindercoach en het kind is vertrouwelijk. Tenzij de informatie bij de kindercoach leidt tot een gewetensconflict of een levensbedreigende situatie voor het kind. De kindercoach zal in deze gevallen, met medeweten van het kind, handelen in het belang van het kind.

WIJ NEMEN DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS ZEER SERIEUS EN GAAN ZORGVULDIG OM MET JE PERSOONLIJKE GEGEVENS.

privacy-verklaring-liefdevol-coaching

Tekstbalk groen