Werkwijze

Telefonisch kennismakingsgesprek
Tijdens dit gesprek onderzoeken we samen waar je hulpvraag ligt en kijken we welke mogelijkheden passend zijn in onze samenwerking. Tevens licht ik mijn werkwijze toe.

Intakegesprek
Wanneer je hebt aangegeven het coachingstraject te willen starten maken we een afspraak voor een intakegesprek. Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt je een intakeformulier, dat ik graag tenminste twee dagen vóór het intakegesprek retour ontvang.

Tijdens het intakegesprek, bij voorkeur met beide ouders, gaan we kijken wat de wensen van jullie en jullie kind zijn en maken we de hulpvraag helder.

Coachingstraject
Tijdens de coaching ga ik uit van het hier en nu en kijk ik tijdens de begeleiding naar wat belangrijk is voor je kind. Waar loopt je kind tegenaan en wat wil het bereiken.

Liefdevol Coaching richt zich in eerste instantie op het ontwikkelen van de kwaliteiten, talenten en de mogelijkheden van je kind. Het ondersteunt en begeleidt je kind in het zoeken naar het oplossen van de uitdagingen waar je kind tegen aan loopt.

De coachingssessies zijn in de praktijk van Liefdevol Coaching, Rembrandtplein 16 in Nijverdal, of buiten in de natuur. Dit is afhankelijk van wat je kind prettig vindt.

Oudergesprek
Na ongeveer drie tot vijf sessies is er een tussentijds contactmoment met jullie als ouders. We bespreken de voortgang van de sessies en zorgen dat het aanbod passend blijft voor de hulpvraag.

Evaluatiegesprek
Na de laatste coachingssessie maken we een afspraak voor een evaluatiegesprek waarin we bespreken wat de resultaten van de coaching zijn en wat je kind nodig heeft om de geleerde vaardigheden voort te zetten.

Privacy
Alle informatie die wordt uitgewisseld tussen de coach en het kind is vertrouwelijk. Tenzij de informatie bij de kindre/jongeren coach leidt tot een gewetensconflict of een levensbedreigende situatie voor het kind. De kinder/ jongeren coach zal in deze gevallen, met medeweten van het kind, handelen in het belang van het kind.

WIJ NEMEN DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS ZEER SERIEUS EN GAAN ZORGVULDIG OM MET JE PERSOONLIJKE GEGEVENS.

privacy-verklaring-liefdevol-coaching

Tekstbalk groen