Over mij

Ik ben Mirjam Hoogsteder-Beukenkamp,

 • Gediplomeerd Kindercoach
 • Gecertificeerd MatriXCoach professional
 • Gecertificeerd Coach Beelddenken “Ik leer anders” methode.
 • Gecertificeerd Motiverende gespreksvoering.
 • Mindsetcoach
 • En moeder van 3 kinderen.

Liefdevol, positief, intuïtief en daadkrachtig zijn woorden die mij goed omschrijven.

Mijn specialisatie is: Hoogsensitiviteit (hooggevoeligheid)  bij kinderen/jongeren , Beelddenken en MatriXcoaching.

Uit ervaring weet ik wat de uitdagingen kunnen zijn als je hoog sensitief (hooggevoelig) bent. Inmiddels heb ik geleerd hoe ik mijn hoog sensitiviteit in kan zetten als mijn unieke kwaliteit.

Ik vind het elke keer weer fantastisch om kinderen hierin te begeleiden en in 3 tot 7 sessies weer stralende kinderen te zien, die de handvatten hebben om met elke situatie om te kunnen gaan.

Het is mijn passie en doel om met kinderen/jongeren te werken en samen op zoek te gaan naar hun unieke zelf zodat ze stralend en vol zelfvertrouwen in het leven kunnen staan.

Ik ben een gecertificeerd coach van de training ‘Ik leer anders’.

Met deze prachtige methode kan ik de lesstof visueel aanbieden waarin kinderen/ jongeren die in beelden denken direct gaan ervaren dat deze methode aansluit bij hun manier van denken.

Na vele trainingen gegeven te hebben, blijf ik het elke keer weer bijzonder vinden hoe snel kinderen/jongeren deze methode oppakken, het zich eigen maken en gelijk kunnen inzetten op school. En dat slechts in 4 sessies, waardoor ze weer plezier in taal en rekenen krijgen!

Ik ben is een gecertificeerde MatriXCoach van de MatriXMethode

Ik zie regelmatig in mijn praktijk, dat een kind/jongere niet tot leren kan komen omdat een druk hoofd, gepest zijn, of angst in de weg zit. Het is belangrijk eerst hiermee aan de slag te gaan om tot leren te kunnen komen.

Na vele jaren zoeken heb ik eindelijk een prachtige methode gevonden die effectief, snel en uitermate goed werkt bij mensen met een ‘Druk hoofd’,angst of trauma, zowel bij kinderen als jongeren en volwassenen.

De MatriXmethode zet ik in bij het:

 • Opruimen van een vol/druk hoofd
 • Angst voor toetsen/ examens
 • Angsten
 • Trauma verwerking
 • Emotie verwerking
 • Opslaan van lesstof

Voordelen van de MatriXMethode zijn.

 • Je hoeft niet over je probleem te praten.
 • Je hoeft niet je trauma of angst opnieuw te herbeleven.
 • De trajecten zijn kortdurend.
 • Je krijgt de regie over je eigen hoofd, angst of emoties

Voor meer info zie MatriXCoaching.

Opleidingen en trainingen.

 • Gediplomeerd Kindercoach
 • Gecertificeerd MatriXCoach Methode opleiding.
 • Gecertificeerd Coach “Ik leer anders” training (Coach Beelddenken)
 • Gecertificeerd Motiverende gespreksvoering.
 • De wijze ouder training
 • Het hoog sensitieve kind
 • Training Intuïtieve ontwikkeling
 • Training Innerlijk vrijheid
 • Training Bewust creëren
 • Mindset training “de kracht van je gedachten”